Kā notiek pret uzlaušanas izturības pārbaudes

Kā tiek veikta pret uzlaušanas izturības pārbaude?

Lai noskaidrotu uzlaušanas drošības klasi, sertifikāciju veic oficiāli pilnvarotas organizācijas, kurām ir licence šo darbu veikšanai. Izmēģinājumus veic ar atlasītiem paraugiem. Pie kam, par pilnīgas piekļuves sasniegšanas faktu tiek uzskatīta iespēja iekļūt seifā ar vienu no minētajiem kalibriem: a) apaļa veida, ar diametru 35 cm; b) kvadrātveida, ar malas garumu 31,5 cm; taisnstūrveida ar malām 30x33 cm. Kalibru garumam jābūt ne mazākam, kā 400 mm.

Par standartu noteikta pretestības vienība Ec, kas parāda nosacīto skaitlisko lielumu un raksturo seifa noturību pret uzlaušanu vienas instrumenta minūtes laikā, kam ir instrumenta koeficients 1 un bāzes rādītājs 0 (instrumenta koeficients – katra izmantošanai iespējamā instrumenta tehniskās rezultativitātes rādītājs, skaitliskajā izteiksmē). Bāzes rādītājā atspoguļotas sagatavošanas grūtības un instrumentu nogādāšana uzlaušanas vietā. Minētajos rādītājos tiek ņemti vērā visi uzlaušanas procesu pavadošie momenti, to skaitliskā nozīme tiek noteikta visiem instrumentiem, kurus iespējams izmantot pie uzlaušanas. Izšķir piecu kategoriju instrumentus: A un B (visi rokas instrumentu tipi), C (piemēram, elektriskie), D un S (piemēram, termiskie). Katra nākamā instrumenta kategorija iekļauj sevī iepriekšējās instrumenta kategorijas un, tātad, instrumenta koeficients - A=5,0; B=7,5; C=10,0; D=15,0; S=35.

Izmēģinājumu rezultātā tiek noteikts vienību daudzums – uzlaušanas noturības klase konkrētam seifu veidam pēc izmēģinājumu veikšanas izmēģinājuma laika pareizināšanas ar instrumenta koeficientu un pieskaitot šim reizinājumam izmantoto instrumentu bāzes rādītāju.