Iesaka eksperti

Ko dēvē par seifu? Kāpēc pastāv iedalījums uzlaušanas droši un ugunsdroši seifi? 

Seifs – tā ir ierīce ar pamatnes laukumu, kas nav lielāks par 2 m², ir paredzēts vērtslietu, dokumentu un informācijas nesēju glabāšanai, un ir droša pret uzlaušanu. Tādēļ, var teikt, ka visi seifi ir uzlaušanas droši, bet daži, turklāt, noturīgi pret uguns iedarbību – tos sauc par ugunsdrošiem. 

Noturību pret uzlaušanu nosaka ar pretestības vienību Ec skaitu, ko iegūst pie seifa uzlaušanas ar daļēju (šablona iekļūšana caur atveri seifa iekšienē) vai pilnīgu iekļūšanu (liela izmēra šablona iekļūšana caur atveri seifa iekšienē, iebūvēta seifa izņemšana vai durvju atvēršana ar platumu, ne mazāku, kā 300 mm). 

Ļoti bieži pārdevēji maldina pircējus, piedēvējot jebkuram uzlaušanu drošam seifam ugunsdrošas īpašības. Patiesībā, garantēt aizsardzību no ugunsgrēka var tikai seifs, kuram ir ugunsdrošības sertifikāts. Seifi, kuriem ir abi sertifikāti (uzlaušanas droši un ugunsdroši), ir reti un pietiekoši dārgi. Bez tam, uzlaušanas drošību un ugunsdrošību konstruktīvā plānā panāk ar tieši pretējām metodēm, tādēļ praksē sastopams galvenokārt apvienojums I klase (uzlaušanas drošība) un 60 minūtes (ugunsdrošība).

Kādi seifu veidi vēl ir sastopami? 

Seifus bieži iedala pēc to izmantošanas:

 • ugunsdroši – pasargā seifa saturu no augstas temperatūras, bet ne no uzlaušanas (profesionālis var atvērt šādu seifu 15 – 20 minūtēs);
 • uzlaušanas droši – pasargā seifa saturu no nesankcionētas iekļūšanas seifa iekšienē, nepasargā no ugunsgrēka;
 • kombinēti ietver sevī gan uzlaušanas drošību, gan ugunsdrošību;
 • iebūvējami – tiek iebūvēti sienā vai grīdā, ir uzlaušanas droši un nodrošina zināmu aizsardzību no ugunsgrēka, uz tā rēķina, ka atrodas sienas masīvā;
 • kases – uzlaušanas droši seifi, augstāk par III klases drošību, tiek uzstādīti banku kases mezglos un citās finanšu-kredītiestādēs;
 • mēbeļu – parasti neliela izmēra, tiek ierīkoti (iebūvēti) mēbelēs, obligāti tiek stiprināti pie sienas (ir atveres aizmugurējā sieniņā), var tikt uzstādīti arī atklātā telpā;
 • viesnīcu – mēbeļu seifa paveids, aprīkots ar speciālām slēdzenēm, kas atvieglo darbu ar seifiem gan viesnīcas klientiem, gan apkalpojošam personālam;
 • ieroču – pistoļu un garo stobru ieroču glabāšanai, apgādāts ar stobru fiksējošu iekārtu un nodalījumiem patronu glabāšanai;
 • magnētiskajiem nesējiem – pasargā seifa saturu, kas ir diskešu, lenšu veidā un tml. no ugunsgrēka (maksimāli pieļaujamā temperatūra no +50°С līdz +70°С);
 • depozīta – naudas uzkrāšanai, virs galvenā seifa atrodas neatkarīgs kases nodalījums, kur tiek ievietots naudas ieņēmums, pēc tā aizvēršanas nauda automātiski pāriet apakšējā nodalījumā.

Vai nepieciešams seifus stiprināt pie grīdas vai pie sienas? 

Seifu nepieciešams stiprināt pie grīdas vai pie sienas, lai novērstu tā iznešanas iespēju un turpmāku uzlaušanu seifa uzlauzējam ērtos apstākļos. Uz aizmugurējās un/vai apakšējās sieniņas no iekšpuses jābūt stiprinājuma atverēm. Piestiprināšanu ieteicams veikt ar enkurskrūvēm, kas izgatavotas no izturīga tērauda un iztur pārraušanas slodzi no 500 kg līdz 3 tonnām (garums no 5 līdz 30 cm, diametrs no 5 līdz 20 mm). Stiprinājuma tehnoloģija ir vienkārša: izurbj atveri, ieliek tērauda/plastmasas dībeļus (tapas), pēc tam enkurskrūvi. Uz tehnoloģisku īpašību rēķina, skrūve izplešas sienas vai grīdas iekšpusē un neļauj pārvietot seifu. Transportēšanas nepieciešamības gadījumā, skrūves izskrūvē no seifa iekšpuses, kas nav pieejama seifu uzlauzējam, un veic pārvietošanu.

Vai apdrošināšanas kompānijas apdrošina seifus un to saturu? 

Jā, dažas apdrošināšanas kompānijas var apdrošināt seifa saturu vai seifu kā īpašumu. Kompānijas apdrošina seifus, izejot no individuālām apdrošināšanas likmēm un vienošanās. Eiropā apdrošināšanas summa ir atkarīga no seifa klases. Lūk, orientējošās apdrošināšanas segšanas summas Vācijā, uzlaušanas gadījumos dažādas klases seifiem:

Uzlaušanas drošības klase (EURO VdS)Juridiskām personām, eiro
Fiziskām personām, eiro
140 000125 000
2100 000200 000
3200 000300 000
4300 000500 000
5500 000750 000

Kādi dokumenti nepieciešami pērkot seifu?

Seifi ir obligātas sertifikācijas objekti. Pie seifa iegādes jums jāsaņem sertifikāta kopija ar norādītu aizsardzības klasi. Ja nav sertifikāts, tas var praksē nozīmēt vai nu nekvalitatīvu produkciju, kura nenodrošina vajadzīgo aizsardzību, vai to, ka pārdevējs apzināti neveic sertifikāciju, jo saprot, ka šo izmēģinājumu rezultāts neapstiprinās seifa norādītos parametrus (ugunsdrošības klasi un/vai uzlaušanas drošības klasi). Šādā gadījumā, iespējams, ka firmai-pārdevējam nav stabilu sakaru ar piegādātāju un tā nevar nodrošināt nepieciešamo servisa apkalpošanu (slēdzeņu remontu un nomaiņu, nozaudēto atslēgu dublikātu izgatavošanu un tml.).

Sekojiet, lai jums neizsniedz sertifikātu seifam, kas izsniegts atbilstoši citiem standartiem (piemēram, izmantojamam mēbeļu sertifikācijai). Aiz tā slēpjas tirgojošās organizācijas centieni pārdot nekvalitatīvu preci, maldinot pircēju attiecībā uz seifa aizsardzības īpašībām.

Kādu institūciju sertifikātiem var uzticēties?

Pastāv virkne atzītu centru, kuru rezultātiem pilnībā var uzticēties. Eiropā, pie tādiem centriem pieskaitāms Apdrošinātāju Institūts (Vācija, Ķelne), kas veic izmēģinājumus pēc EURO VdS standartiem un Izmēģinājumu centrs Braunšveigā (Vācija), kas veic izmēģinājumus pēc VdMA standartiem..

Kas jāņem vērā izvēloties seifu?

Nepieciešams zināt atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

 • Ko un kādā apjomā paredzēts glabāt seifā?
 • Kas galvenokārt potenciāli var apdraudēt seifa saturu?
 • Vai seifs sertificēts noturībai pret uzlaušanu vai ugunsizturību?
 • Vai seifam ir sertifikāts, un vai tas norādīts seifa durtiņu iekšpusē?
 • Kāds ir seifa tilpums un tā svars?
 • Kāda tipa slēdzene uzstādīta seifam?
 • Kur atradīsies seifs?
 • Vai ir garantijas un pēc garantijas servisa apkalpošana?

Katram seifa pircējam jāzina seifa tilpums un tajā glabāšanai paredzēto priekšmetu daudzums, jāsaprot dokumentu un vērtību nozīmīgums, ņemot vērā telpu aizsardzības pakāpi, kurās paredzēts uzstādīt seifu, t.sk., apsardzes esamību vai neesamību. Nepieciešams arī novērtēt iespējamos draudus (uzlaušana vai ugunsgrēks). Pēc statistikas datiem, deviņos no desmit gadījumiem seifu saturs pakļauts iznīcināšanas draudiem, kā ugunsgrēka faktoru iedarbības sekas, un tikai vienā gadījumā nesankcionētas piekļūšanas rezultātā, laupīšanai. Iespējams, patērētājam ir specifiski jautājumi, piemēram, diennakts apkalpošanas veikala vai restorāna īpašnieku ieinteresētu nakts depozīta seifs, mednieku – seifs ieroču glabāšanai, bet individuālās mājas būvnieku – iebūvējams seifs vai slēptuve. Nāksies arī noteikt vispiemērotāko slēdzenes tipu: atslēgu, kodu vai elektrisko.

Faktiskai seifa kvalitātes novērtēšanai ir ļoti svarīgi pārliecināties, ka norādītos kvalitātes parametrus tiešām apstiprina sertifikācijas plāksnītes, kuras atrodas seifa durvju iekšpusē. Uz šīm plāksnītēm jābūt norādītam: izgatavotāja valsts, sertifikāciju veikušās organizācijas nosaukums; standarts, pēc kura sertificēts konkrētais seifs; kā arī var būt norādīta arī papildus informācija.